ബാബു ചീരാല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റും

ബാബു ചീരാല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റും

ബാബു ചീരാല്‍

കല്‍പ്പറ്റ: ജൂലൈ 14, 15 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഉല്ലാസ് മേളയില്‍ ജില്ലയിലെ സാക്ഷരതാ പഠിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായി ചീരാല്‍ മുരിക്കലാടിക്കുന്ന് വെറ്റിലടി ബാബു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങും. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടാന്‍ കഴിയാതെപോയ ബാബു പ്രായം കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാ പഠിതാവാണ്. 36-ാം വയസില്‍ അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത നേടിയ ബാബു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായ ന്യൂ ഇന്ത്യാ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 10ന് നടന്ന മികവുത്സവത്തിലൂടെയാണ് സാക്ഷരതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അര്‍ഹനായത്. പഠിതാക്കള്‍, ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍, പ്രേരക്, റിസോഴ്‌സ് പേഴ്‌സണ്‍, ജീവനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ 10 പേരാണ് ജില്ലയില്‍നിന്നു ഉല്ലാസ് മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2023 ഡിസംബര്‍ 10ന് നടന്ന മികവുത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സാക്ഷരത കൈവരിച്ച 907 പേര്‍ക്ക് ജില്ലാ തലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *