ഡോക്ടേർസ് ഡേ ദിനാചരണം നടത്തി

ഡോക്ടേർസ് ഡേ ദിനാചരണം നടത്തി

മാനന്തവാടി: തോണിച്ചാൽ വീര പഴശ്ശി വിദ്യാമന്ദിരത്തിൽ ഡോക്ടേർസ്ഡേ ദിനാചരണം നടത്തി. മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ വിദഗ്ധനും ഏറെക്കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും ഉള്ള ഡോ. നാരായണൻകുട്ടിയെ വി. മധു പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.പ്രധാന അധ്യാപിക രമണി രഞ്ജിത്തും സ്കൂൾ ലീഡർ പാർവണേന്ദുമുകേഷും ചേർന്നു ഡോക്ടറുടെ പാദപൂജ നടത്തി.ഡോ. നാരായണൻകുട്ടി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *