വട്ടിയൂർക്കാവ് പോളിടെക്നിക്കിൽ സീറ്റ് ഒഴിവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ് സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളജിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കെ.ജി.ടി.ഇ പ്രീ പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ, പ്രസ് വർക്ക് റെഗുലർ കോഴ്‌സുകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷാഫോം www.polyadmission.org യിൽ ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാഫോം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിർദ്ദിഷ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ, 25 രൂപ  അപേക്ഷ ഫീസ് എന്നിവ സഹിതം സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളജിന്റെ ഓഫീസിൽ നൽകണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 27 വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *