ബൈബിൾ പ്രഭാഷണവും സംഗീത ശുശ്രൂക്ഷയും

ബൈബിൾ പ്രഭാഷണവും സംഗീത ശുശ്രൂക്ഷയും

മാനന്തവാടി: ബൈബിൾ പ്രഭാഷണവും സംഗീത ശുശ്രൂഷയും ജൂൺ 21 നും 22 നും കമ്മന കുരിശിങ്കൽ റഹാബോത്ത് ഡെലിവറൻസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ദിവസവും രാവിലെ 10 നും വൈകിട്ട് 6നും നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പ്രസംഗിക്കും. പ്രസിദ്ധ ഗായകർ സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *