രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലം ഒഴിഞ്ഞു

രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലം ഒഴിഞ്ഞു

കൽപറ്റ: വയനാട്, റായ്ബറേലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി റായ്ബറേലി നിലനിർത്തും. വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഖെ ഡൽ ന്ന ഹിയിൽ അറിയിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏത് മണ്ഡലം ഒഴിയുമെന്നതിലെ ആകാംക്ഷ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *