ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിച്ചു

ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിച്ചു

പൊഴുതന: വയനാട് ജനമൈത്രി പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊഴുതന പകൽ വീട്ടിൽ വച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി വയോജന പീഡനവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. വയനാട് ജില്ല ജനമൈത്രി പൊലീസ് അസി. നോഡൽ ഓഫിസർ കെ.എം. ശശിധരൻ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ക്ലാസെടുത്തു. സീനിയർ സിറ്റിസൺ കൂടായ്മ പ്രസിഡൻ്റ് പി. ആലിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മൊയ്തീൻ കുട്ടി, ഓമനയമ്മ സംസാരി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *