പോളിടെക്നിക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഹെൽപ് ഡെസ്ക്

സംസ്ഥാനത്തെ 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര എൽ.ബി.എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വുമണിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും കോളജിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ സേവനം നേടാം. ഡിപ്ലോമാ അഡ്മിഷന് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാനതീയതി ജൂൺ  11. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9995595456, 9497000337, 9744690855, 9447329978, 9495310477.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *