കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ നിയമനം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II തസ്തികയില്‍ ഒരു ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതകള്‍ ഉള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സഹിതം മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് മുന്‍പ് അതാത് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിമുക്ത ഭടന്മാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. പ്രായപരിധി 18-41 (നിയമാനുസൃത വയസിളവ് അനുവദനീയം). ശമ്പളം 27900- 63700.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത, കെ.ജി.ടി.ഇ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് (എല്‍) ആന്‍ഡ് മലയാളം (എല്‍), കെ.ജി.ടി.ഇ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് (എല്‍) ആന്‍ഡ് മലയാളം (എല്‍), കെ.ജി.ടി.ഇ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വേര്‍ഡ് പ്രോസസിംഗ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0484 2422458.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *