സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ

കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ ആൻഡ് പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റർ (പി.എസ്.) നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ പത്താമത് ബാച്ചിന്റെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രത്തിലെ ആദ്യ സമ്പർക്ക ക്ലാസ്സുകൾ ഫെബ്രുവരി 17, 18 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഗേൾസ് സ്‌കൂളിലും എറണാകുളം കേന്ദ്രത്തിലെ ആദ്യ സമ്പർക്ക ക്ലാസുകൾ മാർച്ച് 02, 03 തിയതികളിൽ എറണാകുളം പത്തടിപ്പാലം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.15 വരെ നടത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.niyamasabha.org) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം കാണുക. ഫോൺ: 0471-2512662/ 2453/ 2670.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *